Stowarzyszenie "KABAR" w Łodzi

sekcja strzelecka

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH

Stowarzyszeniu KABAR w Łodzi

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Stowarzyszenie KABAR w Łodzi z siedzibą, przy ul. Postępowej 25/27.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas w sprawie danych osobowych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres pocztowy:

Stowarzyszenie KABAR w Łodzi ul. Postępowa 25/27 93-347 Łódź z dopiskiem „RODO” na kopercie.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas złożenia deklaracji członkowskiej lub startu w zawodach klubowych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Stowarzyszenie KABAR?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

•             w celach realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,

•             w celu obsługi zawodów i treningów strzeleckich,

•             w celach analitycznych i statystycznych,

•             w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,

•             (Dz. U. nr 133 poz. 833 z 2000 r. z późn. zmianami)

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych

i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego obowiązku Stowarzyszenia KABAR w Łodzi, którym jest:

•             windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych,

•             prowadzenie analiz statystycznych dla potrzeb GUS,

•             przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych

(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc realizować działalność statutowa stowarzyszenia:

•             imię i nazwisko,

•             PESEL,

•             adres korespondencyjny.

•             uprawnienia strzeleckie; patenty, licencje- zawodnicza, sędziowska, trenerska, prowadzący strzelanie, instruktor inne,

Jakie masz uprawnienia wobec Stowarzyszenia KABAR w zakresie przetwarzanych danych?

Osobom, których dane są przechowywane przysługują następujące prawa:

•             prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania,

•             prawo uzyskania kopii danych,

•             prawo do sprostowania ewentualnych niezgodności lub błędów. Ponadto Administrator uzupełnia dane lub je aktualizuje,

•             prawo do usunięcia danych jeśli nie są już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,

•             prawo do ograniczenia przetwarzania w prawnie uzasadnionych przypadkach.

•             prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane

w związku z działalnością Stowarzyszenia lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.

•             prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych bez konieczności

uzasadnienia takiego sprzeciwu,

•             prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych przypadkach,

•             prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, skuteczne na przyszłość,

•             prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Stowarzyszenie KABAR nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że wynika to z obowiązku prawnego lub związane jest ze świadczonymi usługami przez podmioty zewnętrzne związanymi z działalnością statutową Stowarzyszenia.

Jak długo przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe w celach:

•             dochodzenia roszczeń,

•             wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych

i rachunkowych,

•             zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

•             statystycznych i archiwizacyjnych,

•             okres przetwarzania zależy przede wszystkim od jego celu i może być przedłużony w przypadku, gdy jest to niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe w Stowarzyszeniu KABAR w Łodzi nie są przetwarzane w sposób automatyczny.

pobierz plik Pdf z informacją o RODO

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2015 - 2025. Stowarzyszenie KABAR

Wszelkie prawa zastrzeżone.