Regulamin strzelań dynamicznych w konkurencji Pistolet i Rewolwer Obronny (PiRO) w 2019 roku.

starsze regulaminy:

Regulamin strzelań dynamicznych w konkurencji Pistolet i Rewolwer Obronny (PiRO) w 2018 roku.