Zarząd Stowarzyszenia przypomina o wpłacie obowiązującej składki członkowskiej na rok 2018 w wysokości 140 zł oraz o fakcie opłaty dodatkowej dla osób, które tej wpłaty dokonają po dniu 31 marca wynoszącej 1 zł za każdy dzień zwłoki.

Uchylanie się od składek skutkuje skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia.

Zawodnicy przedłużający Licencję PZSS na rok 2018 zobowiązani są do składania prawidłowo wypełnionych wniosków (plik do pobrania) do Prezesa lub Kierownika sekcji strzeleckiej. Opłaty w wysokości 50 zł dla PZSS + 25 zł dla ŁZSS (razem 75 zł) należy wpłacić na konto Stowarzyszenia lub gotówką przy składaniu wniosku. Stowarzyszenie dokonuje opłaty za wszystkich zawodników znajdujących się na listach zbiorczych przesyłanych do PZSS. Kategorycznie nie wpłacać indywidualnych opłat na konto ŁZSS.
W momencie odbierania licencji PZSS musi być opłacona składka członkowska za 2018 rok (mimo terminu 31 marca).