Zawodnicy przedłużający Licencję PZSS na rok 2019,
 
Opłaty w wysokości 50 zł dla PZSS + 25 zł dla ŁZSS (razem 75 zł) należy wpłacić na konto Stowarzyszenia lub gotówką do kasy. Stowarzyszenie dokonuje opłaty za wszystkich zawodników do PZSS i ŁZSS.
 
Kategorycznie nie wpłacać indywidualnych opłat na konto ŁZSS i PZSS.
 
W momencie odbierania licencji PZSS musi być opłacona składka członkowska za 2019 rok (mimo terminu 31 marca).